Kto som

Mgr. Alžbeta Paločková

Mgr. Alžbeta Paločková

Som plne kvalifikovaný učiteľ / lektor s bohatými skúsenosťami a ICAO (International Civil Aviation Organisation) hodnotiteľ/examinátor. Som členom tímu ENG-NAV Test Service Provider s licenciou na Leteckom Úrade SR pod číslom TSP 001/2013. Nie som len skúsený učiteľ, ale predovšetkým nadšenec a jeden z tých šťastných ľudí, ktorého práca je aj jeho koníčkom.

Poskytujem kvalitné kurzy anglického jazyka akreditované Ministerstvom školstva SR (číslo akreditácie: 2861/2009/70/1). Okrem všeobecnej a obchodnej angličtiny sa sústreďujem predovšetkým na kurzy technickej a leteckej angličtiny pre odborníkov danej oblasti a letecký personál pripravujem na ICAO skúšky. Pozrite Kurzy. Taktiež skúšam jazykovú spôsobilosť leteckého personálu.

Venujem sa aj prekladateľskej činnosti (z/do slovenčiny a angličtiny) a tlmočeniu a zameriavam sa na odborný, technicky orientovaný jazyk. Pozrite Preklady a Tlmočenie.

Pracovné skúsenosti

Výučbe anglického jazyka sa profesionálne venujem už takmer 19 rokov. Po ukončení magisterského štúdia na vysokej škole, kde som vyštudovala anglický jazyk a matematiku, som pracovala ako učiteľka v strednej priemyselnej škole a gymnáziu. Viedla som predmetovú komisiu anglického jazyka a okrem výučby som bola zodpovedná za prípravu a skúšanie študentov na maturitných skúškach.

Fotografia pri helikoptéreV roku 2004 som začala viesť jazykové kurzy pre rôzne firmy a ich zamestnancov, a to od hotelového personálu a manažérov až po rôznych technikov a projektantov plynovodov, pričom som sa v nemalej miere venovala aj (predovšetkým technickým) prekladom a tlmočeniu. Dva roky som pracovala aj ako učiteľka v škole aj ako lektor a prekladateľ na voľnej nohe.

Ako externý dodávateľ jazykového vzdelávania som začala pracovať pre Letové prevádzkové služby SR a začala som vyučovať riadiacich letovej prevádzky. Neskôr som učila pilotov a technický personál, ktorý sa venuje komunikačným a navigačným zariadeniam, a túto prácu robím doteraz. Pre rôzne firmy pracujem ako externý prekladateľ technických textov a tlmočník pri zavádzaní rôznych strojov a zariadení do výroby, pri rôznych školeniach a pod. Na zvýšení kvalifikácie pracujem neustále a v rámci nej som absolvovala množstvo rôznych kurzov v zahraničí aj na Slovensku (Pozrite Certifikáty).

Stala som sa aj ICAO hodnotiteľom / examinátorom a mám licenciu na skúšanie / hodnotenie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu. Som tiež súčasťou ENG-NAV TSP – inštitúcie, ktorá sa takémuto testovaniu venuje.

Od roku 2005 pracujem ako podnikateľ na voľnej nohe a poskytujem kurzy anglického jazyka, testovanie, preklady a tlmočenie pre rôzne firmy a okrem všeobecnej a obchodnej angličtiny sa špecializujem na letecký a technicky orientovaný jazyk.

Prečo si vybrať mňa

Ak hľadáte niekoho, kto svojej práci naozaj rozumie, ste na správnom mieste.
Keby hovoriť nejakým jazykom postačovalo na to, aby ste ho mohli učiť alebo prekladať manuály, všetci z nás by mohli byť učiteľmi svojho materského jazyka alebo mechanicky prekladať texty. Táto práca si však vyžaduje oveľa viac. Okrem dôkladnej znalosti jazyka a mechanizmov jeho fungovania je v tom aj trochu psychológie, veľa trpezlivosti, trochu talentu, nevyhnutné sú dobré komunikačné zručnosti, ale aj entuziazmus a túžba a ochota prispôsobovať sa a učiť nové veci. Nie je to len práca, je to poslanie.
Neplytvajte preto svojim vzácnym časom a zverte sa do rúk profesionála.
  • Moja kvalifikácia a vzdelanie sú zárukou kvalitnej práce. Pozrite Certifikáty.
  • Prácu, ktorú mi zveríte, nikdy neposúvam nikomu ďalšiemu, ale vykonávam ju osobne.
  • Som veľmi flexibilná a dokážem sa rýchlo prispôsobiť vašim potrebám.
  • Vy si vyberiete miesto a čas a ja prinesiem kurzy k vám.
  • Keďže som tiež matematik, môj spôsob myslenia mi nedovoľuje robiť niečo, čomu dôkladne nerozumiem, takže vždy musím tomu, čo učím, resp. prekladám rozumieť. Preto vždy spolupracujem s príslušnými odborníkmi a prípadné problémy s nimi diskutujem.
  • Celoživotné vzdelávanie je pre mňa absolútnou samozrejmosťou, takže si svoje znalosti a zručnosti permanentne aktualizujem.
  • Veľmi rada sa učím nové veci a milujem výzvy.
Ak mate nejaké otázky, neváhajte a kontaktujte ma, rada vám odpoviem, alebo poskytnem bližšie informácie.
Slovenčina English