Preklady

Poskytujem profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby z anglického jazyka do slovenského a opačne. V tejto oblasti sa okrem bežnej angličtiny venujem predovšetkým prekladom odborných technických textov ako sú návody na obsluhu rôznych strojov, prístrojov a zariadení, rôzne príručky, technické správy, zápisnice, karty údajov, rôzne analýzy, kalkulácie, technické normy a podklady, ale aj firemná dokumentácia, korešpondencia a pod. Preklady odborných textov si vyžadujú nielen dôkladnú znalosť pôvodného a cieľového jazyka, ale aj danej problematiky. Preto každý text/terminológiu vždy konzultujem s príslušnými odborníkmi. Nie som agentúra a všetky preklady vykonávam osobne. S klientom teda komunikujem priamo a bez sprostredkovateľa. Bohaté skúsenosti mám s prekladmi v týchto odvetviach (uvádzam príklady preložených manuálov):
 • tlačiarenský priemysel
  • hĺbkotlačové a flexotlačové stroje, elektrostatická podpora vyprázdňovania jamiek, nastavovanie pnutia webu, automatické dávkovacie zariadenie, zariadenie na brúsenie tlač. valcov, laserové rýhovanie a perforácia, zariadenie na záverečnú úpravu valcov a množstvo ďalšieho príslušenstva

 • chemický priemysel
  • stanovenie zvyškových rozpúšťadiel, destilačné zariadenie, metalizačné zariadenie, galvanizačné pokovovanie fólií meďou a chrómom, odmasťovacie zariadenie, plynový chromatograf, hmotnostný spektrometer atď.

 • strojové / elektro zariadenia
  • rôzne čerpadlá, elektromagnetické polohovadlá pneumatické pohony, rôzne ventily, regulátory, kompresory, (bez-/)kontaktné čističe, meracie prístroje – manometer, digitálny hrúbkomer, zosilňovač signálu, napájacie zdroje a množstvo ďalších

 • letecký priemysel
  • prevádzkové príručky, dokumentácia pre LÚ atď.

 • stavebné mechanizmy
  • kolesové nakladače, rýpadlá, minirýpadlá
  • dopravníky betónových zmesí, rôzne miešače, čerpadlá na striekanie farieb, omietok a množstvo ďalších

 • drevospracujúci priemysel
  • obrábacie centrum a príslušný softvér, lakovacia linka

 • IT a softvér
  • inšpekčné systémy, kontrola čiarového kódu, detekčné systémy, softvéry CNC strojov, vizualizačné systémy a i.

 • cestovný ruch
  • webové stránky, letáky a rôzne podklady

 • športová problematika
  • pravidlá streľby nevidiacich + príslušná korešpondencia a dokumentácia počas MS, bedminton – Shuttle Time – sada príručiek od Svetovej Bedmintonovej Federácie na implementáciu bedmintonu do škôl
Všetky preklady robím vrátane grafickej úpravy.

Tlmočenie

V oblasti tlmočenia okrem bežných a firemných stretnutí, rokovaní, či školení taktiež tlmočím vo výrobnej sfére pri zavádzaní rôznych strojov a zariadení do výroby, pri ich testovaní a pod. Potrebnú slovnú zásobu, či pre porozumenie nevyhnutnú technológiu si vždy naštudujem vopred. Oblasti, s ktorými mám bohaté skúsenosti, sú uvedené vyššie.
Slovenčina English