Obchodná angličtina

Kurzy obchodnej angličtiny sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Sú určené pre klientov z podnikateľského prostredia pracujúcich na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú zlepšiť svoje jazykové zručnosti v obchodnom styku. Ak si vyberiete tento kurz, budete sa cítiť v prostredí obchodného styku istejší a pomôže vám uspieť vo vašej kariére.

Výučba zahŕňa rôzne moduly zamerané na špeciálne témy, funkčný jazyk, ako aj nevyhnutnú gramatiku. Kurzy obchodnej angličtiny sú navrhnuté tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám a požiadavkám klientov a budú zostavené podľa osobných / firemných požiadaviek, východiskovej jazykovej úrovne a stanovených cieľov. Hlavné oblasti kurzu obchodnej angličtiny však zväčša zahŕňajú každodenné situácie v obchodnom styku, ako sú napríklad:
  • Jednania
  • Obchodné stretnutia
  • Pohovory
  • Krátke spoločenské rozhovory
  • Prezentácie
  • Riešenie problémov
  • Telefonovanie
  • Obchodnú korešpondenciu atď.
Každá hodina využíva množstvo materiálov s relevantnou tematikou (špeciálne odborné knihy, časopisy, autentické nahrávky, videá, školiace materiály, internetové zdroje, správy zo sveta obchodu a podnikania a iné).
Všetky kurzy sú veľmi flexibilné, čas a miesto, kde bude kurz prebiehať je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Prihlásenie alebo bližšie informácie:
apalockova@stonline.sk / 00421 (0)907 477 763.
Slovenčina English